Наукова діяльність ННІХТ спрямована на розроблення теоретичних основ харчових технологій,

їх інтенсифікацію та оптимізацію, створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного

обладнання, вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств.

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням

розвитку наукових шкіл ННІХТ пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в інституті  є:

1. Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії.

2. Розроблення новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

3. Розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних

виробництв із метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації.

4. Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК в ринкових умовах.

5. Екологізація виробництв харчової та переробної галузей АПК.

 

6. Розроблення нанотехнологій харчових продуктів.